เครื่องวิเคราะห์ความชื้น SHIMADZU รุ่น MOC-63U

เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-63U เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น SHIMADZU รุ่น MOC-63U หลอดไฟแบบ Halogen heater มี Capacity 60g Resolution 0.001g มีความสามารถในการวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและง่ายดาย เพียงแค่วางตัวอย่างไว้ในถาดตัวอย่างแล้วปิดฝาครอบเพื่อเริ่มการวัด เครื่องมือนี้สามารถรองรับการวัดวิเคราะห์ความชื้นทุกชนิดของตัวอย่าง หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกผลการวัดใน Excel สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tools.in.th/category-54-b0-เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น+Moisture+Analyzer.html

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น SHIMADZU MOC63U

Specification เครื่องวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-63U

 • หลอดไฟแบบ Halogen heater
 • Capacity 60g
 • Resolution 0.001g
 • Temperature Setting 50 ถึง 200℃ (Time restriction when over 180℃)
 • ถาดชั่งขนาด 95mm
 • USB Interface
 • 100 Data Memory/ 10 Data condition memory
 • ขนาดตัวเครื่อง 202 x 336 x 157 mm (4Kg)
 • อุปกรณ์มาตรฐาน ตัวเครื่อง, sample pan, sluminium sheet, tong, fuse, inuse protection cover
 • อุปกรณ์เสริม ปริ้นเตอร์รุ่น EP-80/ EP-90, RS232 cable, USB cable
 • ยี่ห้อ Shimadzu, Japan

ใส่ความเห็น